Tất cả câu hỏi

Giá tính thuế GTGT được xác định như thế nào?

Chào chị Hiền Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Việc lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng được thực hiện như thế nào?

Trả lời: Theo tiết g điểm 8, điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính: – Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, […]

22/10/2018

Điều kiện để hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Trả lời: Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; Có hóa đơn GTGT hợp pháp; Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

22/10/2018

Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý thuế là gì?

Trả lời: 1. Quyền của đại lý thuế Khi thực hiện hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế, đại lý thuế có quyền như sau: a) Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế. b) Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp thuế cung […]

22/10/2018

Những trường hợp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào là gì?

Chào anh Hoàng Cảm ơn anh đã đặt câu hỏi cho Long Viet Tax. Liên quan đến câu hỏi của anh, Long Viet Tax xin trả lời như sau: Theo các quy định hiện hành về kê khai thông tin giao dịch liên kết, các bên có quan hệ liên kết được xác định theo Khoản […]

22/10/2018

Những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 2, điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, các trường hợp sau được khai thuế theo từng lần phát sinh: – Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai […]

22/10/2018

Trong trường hợp nào người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế?

Trả lời: Theo quy định tại điểm 1, điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính thì: trường hợp người nộp thuế đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì […]

22/10/2018

0979744136