Những trường hợp nào được khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh?


Trả lời: Theo quy định tại điểm 2, điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011, các trường hợp sau được khai thuế theo từng lần phát sinh:

– Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

– Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

0979744136