Dịch vụ tư vấn Tài chính Doanh nghiệp

VINAUDIT cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn tài chính khác nhau, bao gồm:

 • Sáp nhập và mua bán công ty
 • Kiểm toán đánh giá toàn diện về tài chính
 • Nghiên cứu thị trường
 • Dịch vụ định giá
 • Phân tích và soát xét tài chính
 • Tái cơ cấu doanh nghiệp
 • Tái cơ cấu nợ
 • Tăng cường hiệu suất lợi nhuận
 • Nghiên cứu khả thi

Chúng tôi quan tâm tới tương lai của khách hàng, và sẽ đạt mục tiêu đó bằng cách xây dựng các chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro phù hợp với tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp cũng như tiến hành thực hiện điều chỉnh theo những thay đổi của doanh nghiệp qua thời gian và thay đổi của điều kiện thị trường.

Do chúng tôi phối hợp với các kế toán viên công chứng của VINAUDIT để hiểu biết tác động thuế tới đầu tư, chúng tôi có thể cung cấp một giải pháp tối ưu khi quản lý tài sản và rủi ro của khách hàng. Chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng để thiết kế một chiến lược đầu tư có lợi ích nhất không chỉ với việc thu hồi vốn đấu tư mà còn phù hợp với luật thuế. Có nhiều cách để quản lý tiền, và rất nhiều câu hỏi liệu khách hàng có cách thức nào tốt nhất để đạt mục tiêu tài chính đề ra không. Các chuyên gia của CPA có thể giúp khách hàng trả lời những câu hỏi này, với dịch vụ tư vấn tài chính được thiết kế để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Định giá doanh nghiệp và các vụ kiện tụng

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức của VINAUDIT nắm rõ luật pháp và các quy định có ảnh hưởng tới các tình huống khác nhau yêu cầu phải định giá doanh nghiệp hay đưa đến các vụ kiện tụng. Với tính bảo mật, tính khách quan, và đào tạo nâng cao, khách hàng có thể liên hệ dịch vụ định giá doanh nghiệp chuyên nghiệp của VINAUDIT, bao gồm:

 • Xác định thuế
 • Mua bán và sáp nhập
 • Dịch vụ hỗ trợ kiện tụng
 • Tư vấn quản lý

Những lý do nào khiến khách hàng cần hỗ trợ về kiện tụng hay định giá doanh nghiệp? Đó là do những trường hợp cần thiết như phá sản, chia tách và có thể chủ doanh nghiệp tư nhân chết, đôi khi các lý do liên quan đến tài chính, thuế, pháp luật hay các vấn đề gia đình. Dù là bất ký nguyên nhân gì, dịch vụ khách hàng yêu cầu đều đưa tới các hỗ trợ pháp lý hay một sự định giá đáng tin cậy, xuyên suốt, và không chỉ dựa trên cơ sở tình huống hiện tại mà còn dựa trên kinh nghiệm và kiến thức về vấn đề xung quanh.

Chuyên gia định giá doanh nghiệp của chúng tôi là tất cả các kiểm toán viên công chứng đã đáp ứng khóa đào tạo nghề nghiệp nghiêm khắc và các yêu cầu kiểm tra để đạt được chứng chỉ thẩm định viên (CVA). Chúng tôi có kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức cũng như phương án đa dạng đáp ứng sự cần thiết của dịch vụ, để phục vụ nhu cầu hỗ trợ pháp lý và định giá doanh nghiệp của khách hàng.

0979744136