Điều kiện để hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào?


Trả lời:

Hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; Có hóa đơn GTGT hợp pháp; Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

0979744136