Dịch vụ tư vấn thuế

Giống như nền tảng của mọi dịch vụ mà VINAUDIT cung cấp, chúng tôi cam kết tuân thủ chuẩn mực và quy định về nghề nghiệp kế toán. Dịch vụ tư vấn thuế là một trong những dịch vụ không thể thiếu của chúng tôi trong công việc kế toán, và chúng tôi lấy làm tự hào đã cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho cá nhân một cách nhanh chóng và đáp ứng mọi nhu cầu về thuế của khách hàng. Nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp giá trị gia tăng dịch vụ tư vấn thuế cho đa dạng các loại khách hàng, từ cá nhân, công ty hợp danh, tổ chức phi lợi nhuận cho tới các Tập đoàn kinh tế.

Các kiểm toán viên công chứng và các chuyên gia tư vấn của chúng tôi sử dụng kinh nghiệp bản thân và kinh nghiệm tư vấn khác trong hãng để đảm bảo rằng khách hàng nhận được các cách xử lý thuế có lợi nhất mà vẫn tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật về thuế. Chúng tôi nhận thức rằng pháp luật thuế không ngừng thay đổi, và chúng tôi duy trì cam kết song hành phát triển cùng với những thay đổi mới quan trọng của pháp luật thuế để mang tới khách hàng kế hoạch thuế sáng tạo và các ý tưởng cho việc tiết kiệm thuế.

Hiệu quả và tiết kiệm chi phí được chúng tôi tăng cường bằng việc sử dụng công cụ tính toán thuế để hỗ trợ cho nhân viên, mà có thể lần lượt tối đa hóa lợi ích đối với khách hàng. VINAUDIT tận dụng công cụ tra cứu thuế mới nhất và truy cập nguồn thuế trong nước và quốc tế.

Dịch vụ tư vấn thuế bao gồm:

  • Các dịch vụ tư vấn thuế theo kỳ
  • Dịch vụ tư vấn tuân thủ các quy định về thuế
  • Lập kế hoạch thuế
  • Dịch vụ hoàn thuế và các quy định về thuế
  • Tổ chức hội thảo
  • Các dịch vụ khác về thuế
0979744136