Nhân sự chủ chốt

Ông Trần Hữu Văn – Tổng Giám đốc

(CPA, MBA, CVA)

Ông Văn đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm toán – Kế toán. Ông Văn đã có thời gian làm việc cho Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO), thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu và hiện tại ông đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt, Ông Văn đã tham gia nhiều khóa đào tạo quốc tế của VACO, Deloitte & Touche, ACCA và VACPA.

Ông Văn có kiến thức sâu sắc và kinh nghiệm thực tế về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các dự án quốc tế tại Việt Nam cũng như các qui định về quản lý nhà nước và khung pháp lý áp dụng đặc thù tại Việt Nam.

 

 

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Phó Tổng giám đốc

(MBA, CV)

Bà Trang đã làm từng làm Tổng giám đốc của Công ty Thẩm định giá PIV. Từ năm 2019, bà Trang trở thành Phó Tổng giám đốc phụ trách hoạt động Thẩm định giá của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt, phụ trách về hoạt động kinh doanh thẩm định giá của công ty.
Ông Ngụy Phan Tân – Phó Tổng giám đốc

(CPA, CV)

 

Bắt đầu làm việc trong lĩnh vực kiểm toán từ năm 2006, hiện nay giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc của Công ty. Với kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, Ông Tân có vốn kiến thức sâu rộng về Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy chế kiểm toán hiện hành tại Việt Nam.

Ông đã thành công trong vai trò quản lý nhiều cuộc kiểm toán cho các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài ra, Ông Tân đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và soát xét chất lượng cho nhiều Doanh nghiệp nước ngoài, Dự án Quốc tế tài trợ trong lĩnh vực cải cách và phát triển giáo dục, y tế, nông lâm nghiệp trên toàn quốc, bao gồm các Dự án được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) và các nhà tài trợ khác (SIDA, PAM, IFAD, UNDP, …).

Trước khi là thành viên của VINAUDIT, Ông Tân đã có thời gian làm việc cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C, Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam. Ông Tân đã tham gia nhiều khóa đào tạo quốc tế của VACPA, ACCA, CPA Australia.

 

Ông Chu Anh Tuấn – Giám đốc Kiểm toán ĐTXD

(Kỹ sư)

 

Ông Tuấn làm việc cho Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Đại Việt với cương vị Giám đốc Kiểm toán ĐTXD, phụ trách soát xét chất lượng quản lý tiến độ kiểm toán toàn bộ các dự án xây dựng của Công ty.

Với 20 năm kinh nghiệm trong nghề, ông Tuấn có vốn kiến thức sâu rộng về thi công, quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định dự án và kiểm toán dự án xây dựng. Ông đã thành công trong vai trò quản lý nhiều cuộc kiểm toán cho các dự án xây dựng thuộc các Tổng công ty lớn tại Việt Nam, các doanh nghiệp và các dự án vốn ngân sách hay ODA.

0979744136