Việc lập bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra đối với hàng hóa, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng được thực hiện như thế nào?


Trả lời:

Theo tiết g điểm 8, điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài Chính:

– Đối với hàng hoá, dịch vụ bán lẻ trực tiếp cho đối tượng tiêu dùng như: điện, nước, xăng, dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển hành khách, mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng khác thì được kê khai tổng hợp doanh số bán lẻ, không phải kê khai theo từng hoá đơn.

– Đối với hàng hoá, dịch vụ mua lẻ, bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hoá đơn.

0979744136