Dịch vụ Kế toán

Trọng tâm công việc của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kế toán cho đa dạng các đối tượng khách hàng. Tại VINAUDIT, chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao, gia tăng giá trị và phù hợp với nhu cầu chuyên biệt của từng khách hàng, trong khi vẫn tôn trọng triệt để chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định cho công việc của chúng tôi.

Các dịch vụ kế toán:

• Dịch vụ giữ sổ kế toán
• Lập và ghi chép sổ cái
• Lập báo cáo tài chính
• Phân tích dòng tiên,
• Báo cáo tài chính cá nhân
• Tư vấn kế toán

Thông tin tài chính chính xác là điểm mạnh trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của khách hàng một cách hiệu quả và linh hoạt. Để đạt được kết quả cuối cùng đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ giữ sổ sách kế toán, bao gồm báo cáo hoạt động hàng tháng, đối chiếu ngân hàng, lập báo cáo tài chính, kế hoạch ngân sách. Thêm vào đó, chúng tôi có thể tư vấn việc thiết lập hệ thống kế toán cho khách hàng, tiết kiệm chi phí và nhiều hơn thế.

Đó là những gì chúng tôi làm, hãy tin tưởng VINAUDIT vì chất lượng dịch vụ, độc lập và đáp ứng mọi nhu cầu kế toán của khách hàng. Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào? Hãy liên hệ với chúng tôi.

0979744136