Sự Kiện

KIỂM TOÁN NỘI BỘ: LẬP MỚI KTNB HAY THUÊ KTĐL

Hiện nay kiểm toán nội bộ có vai trò rất quan trọng trong quản trị Doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ giúp các nhà quản trị đưa ra các quyết định, ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra và nâng cao hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty nhằm quản lý […]

20/10/2020

Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ký kết quy chế phối hợp

Chiều 10/8, Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2020. Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã thông qua quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế đến cộng […]

08/10/2019

0979744136