Trong trường hợp nào người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế?


Trả lời:

Theo quy định tại điểm 1, điều 9 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính thì: trường hợp người nộp thuế đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế và trường hợp người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Riêng thuế TNCN, trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế.

0979744136