Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh ký kết quy chế phối hợp


Chiều 10/8, Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ ký kết phối hợp công tác giai đoạn 2019 – 2020.

Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh đã thông qua quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế đến cộng đồng doanh nghiệp; hỗ trợ chính sách thuế; vận động cá nhân kinh doanh thành lập doanh nghiệp; công tác thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể, đối với Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì việc tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai chính sách pháp luật thuế mới và chính sách ưu đãi về thuế đến doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, chủ trì chương trình “đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp” với nhiều hình thức hỗ trợ khởi nghiệp; thường xuyên tổ chức hội nghị tiếp xúc, vận động hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp…

Hiệp hội Doanh nghiệp tổng hợp những vướng mắc về chính sách thuế của doanh nghiệp gửi cho cơ quan Thuế theo tháng hoặc quý; tuyên truyền lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử; phối hợp công khai những doanh nghiệp chây ì, trốn thuế; rà soát và đề nghị khen thưởng với những doanh nghiệp tiêu biểu hàng năm trong việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế.

Việc phối hợp công tác giữa Cục Thuế và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành đúng pháp luật thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển và cơ quan Thuế hoàn thành nhiệm vụ.

0979744136